Uprawnienia SEP. Egzaminy i szkolenia

HOME - Uprawnienia SEP. Egzaminy i szkolenia

UPRAWNIENIA SEP

Kurs SEP obejmuje trzy grupy uprawnień:

Uprawnienia SEP G1 – elektryczne
Uprawnienia G2 – cieplne
Uprawnienia G3 – gazowe

Uprawnienia G1, G2 oraz G3 dotyczą również rodzaju stanowiska:

Dozór – obejmujące stanowiska kierownicze
Eksploatacja – dla osób zajmujących się obsługą, naprawą, konserwacją, kontrolą urządzeń oraz instalacji elektrycznych.

Kursy sepowskie mają za zadanie przygotować każdego uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego, dotyczącego eksploatacji oraz nadzoru sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych. Szkolenia sepowskie może przejść każda osoba, która skończyła 18 lat oraz ma co najmniej wykształcenie podstawowe, czyli tak naprawdę każdy dorosły, który wyraża chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Pozytywnie zakończone egzaminy SEP wyposażają uczestnika w uprawnienia na okres 5 lat. Uprawnienie sep jest pożądane w zawodach, gdzie pracownik ma za zadanie nadzorować właściwą pracę urządzeń oraz sieci, które wytwarzają, przesyłają i przetwarzają energię elektryczną.

Uczestnik kursu G1, G2 oraz G3 poznaje rodzaje przyłączenia urządzeń oraz instalacji do sieci oraz wszelkie przepisy, które dotyczą owych czynności. Zapoznaje się z procedurą dostarczania paliw i energii, zdobywa również wiedzę z zakresu zasad dotyczących eksploatacji oraz konserwacji urządzeń elektroenergetycznych. Zapoznaje się z programowaniem urządzeń, aby ich praca była zgodna z przepisami oraz racjonalnym zużyciem energii. Kursant uczy się prawidłowego prowadzenia dokumentacji technicznej. Poza tym osoba kończąca szkolenie musi wiedzieć jak zbudowane jest urządzenie i jak kierować jego pracą, aby optymalizować zużycie paliwa. Oczywiście ważne są również przepisy na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy z urządzeniami oraz instalacjami elektrycznymi, dlatego też szkolenie obejmuje zasady udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem najczęściej występujących wypadków w miejscu pracy. Bardzo ważny jest również wpływ sieci elektrycznych na środowisko naturalne, więc i ten aspekt jest szczegółowo omawiany. W razie awarii czy pożaru, osoba posiadająca uprawnienia musi wiedzieć jakie kroki poczynić, aby nie doszło do katastrofy i nikt z pracowników nie uległ wypadkowi, lub też, aby jego życie lub zdrowie nie było zagrożone. Urządzenia elektryczne dysponują konkretną mocą i uprawnienie sep wyposaża kursanta w wiedzę dotyczącą właściwego dysponowania mocą urządzeń tudzież instalacji elektrycznych. Poza tym owe uprawnienia predysponują osobę do wykonywania prac kontrolnych oraz montażowych.