Szkoła Elektryków

HOME - Szkoła Elektryków

Kursy Elektroenergetyczny

Zapraszamy do naszej szkoły dla elektryków na kursy elektroenergetyczne w praktyce. Dzięki doskonale wyposażonym własnym laboratorium oraz wykorzystywaniu najnowocześniejszej aparatury oraz urządzeń, każdy z kursantów będzie mógł rzetelnie, pod fachowym okiem i zgodnie ze wszystkim najnowszymi normami, nabyć niezbędne umiejętności niezbędne w zawodzie elektryka.

Szkolenie A-Cademy to idealny krok dla początkujących osób w branży elektrycznej. Nasza kadra szkoleniowa to specjaliści z branży elektrycznej.

Zadzwoń i dopytaj o szczegóły:
tel. +48 888 817 777
tel. +48 660 900 900

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowych

Jesteśmy jedynym w Polsce, akredytowanym ośrodkiem szkoleń praktycznych z zakresu uprawnień SEP oraz pomiarów elektrycznych.

W naszym ośrodku uzyskasz niezbędne ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH dopuszczające Cię do egzaminu SEP zgodne z nowymi przepisami (obowiązującymi od 1 lipca)!

Szkolenie podstawowe oraz szkolenie uzupełniające

Szkolenie podstawowe - 4 dniowe


Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników kursu do pracy w zawodzie elektryka.

Dzień I: Wprowadzenie do elektrotechniki


Kursanci dowiedzą się niezwykle istotnych rzeczy w zakresie poprawnego czytania schematów elektrycznych czy dokumentacji elektrycznych. Zapoznają się również z zasadami ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwpożarowej itd.

Dzień II: Układy zasilania i montaż urządzeń elektrycznych


Każdy z uczestników zapozna się z wykonywaniem prac pomiarowych obwodów, a następnie podczas ćwiczeń praktycznych wykona pomiary rezystancji, napięć, prądów. Zostanie także zapoznany z normami i przepisów związanymi z pracami elektrycznymi.

Dzień III: Instalacje oświetleniowe i aparatura sterownicza


W tym dniu, uczestnicy zapoznają się z osprzętem oświetleniowym oraz z źródłami światła. W praktyce wykonają między innymi kompletny montaż instalacji oświetleniowych (wraz z uruchomieniem). Dowiedzą się również na temat zasad doboru i działania zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych.

Dzień IV: Montaż i analiza obwodów prądu przemiennego


Podczas zajęć praktycznych wykonamy podłączenie licznika jednofazowego oraz obwodów zasilania odbiorników. Przedstawione zostaną rodzaje liczników energii elektrycznej, ich parametry i układy zasilania wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami miernika MPI-540 marki Sonel dla różnych odbiorników, dokonają analizy parametrów zasilania takich jak: przebiegi chwilowe napięcia i prądu, przesunięcia fazowe pomiędzy napięciem a prądem.

Więcej informacji o programie szkolenia - tutaj >>
Szkolenie uzupełniające - 1 dniowe


Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników kursu do pracy w zawodzie elektryka.

Część teoretyczna


Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi symbolami elementów schematów elektrycznych, dokumentacjami instalacji i urządzeń elektrycznych, a także z rodzajami i oznakowaniem kabli oraz przewodów.
Przedstawimy nowoczesne przyrządy pomiarowe, urządzenia zasilające obniżające napięcie itd.

Część praktyczna


Każdy z kursantów wykona ćwiczenia praktyczne związane z podłączeniem licznika energii oraz obwodów zasilania odbiorników. Za pomocą miernika MPI-540 dokonamy analizy parametrów elektrycznych, przedstawiając odkształcone przebiegi chwilowe prądów różnych odbiorników i rozkładu wyższych harmonicznych takich przebiegów.

Więcej informacji o programie szkolenia - tutaj >>

Szkoła Elektryków tylko z A-cademy!

Zainteresowany? Masz pytania?
Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie!

tel. +48 888 817 777
tel. +48 660 900 900

kursy@a-cademy.pl

Najbliższe szkolenia

Sprawdź kiedy mamy najbliższe szkolenie.
Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisz się na szkolenie