Program Kursu

HOME - Program Kursu

Część teoretyczna

Składa się z 3 modułów:
• Źródła prawa, ustawy, rozporządzenia, podstawa prawna wykonywania badań ochronnych oraz Polskie Normy.
• Czym wykonywać pomiary elektryczne. Właściwości przyrządów pomiarowych. Błąd miernika. Zakres pomiarowy.
Znak CE.
• Sprawdzenie mierników. Funkcje pomiarowe poszczególnych modeli oraz różnice między nimi. Legalizacja, wzorcowanie. Układy sieci elektrycznych.
Czas trwania: ok 1 godz.

Źródła prawa, ustawy, rozporządzenia oraz Polskie Normy.

W tej części zostaną omówione akty prawne związane z wykonywaniem pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach niskiego napięcia, prawo budowlane, które określa jakie obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli i co jaki czas.
Kolejnym omawianym tematem będą uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( BHP) dla prac przy wykonywaniu prób i pomiarów.

Pomiary elektryczne i właściwości przyrządów pomiarowych. Błąd miernika. Zakres pomiarowy. Znak CE.

W tej części szkolenia omówione zostanie wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz częstotliwość ich wykonywania. Podane zostaną zalecenia dotyczące granicznych błędów dla poszczególnych pomiarów oraz zasady określenia błędu z jakim dany przyrząd mierzy z uwzględnieniem błędu części analogowej oraz cyfrowej.

Funkcje pomiarowe, rodzaje mierników i różnice między modelami.

W tej części można będzie zapoznać się z miernikami :
- MIC 2510 miernik rezystancji izolacji
- MPI-540 PV miernik parametrów instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych
- MPI-540 miernik parametrów instalacji
- MZC-304 miernik impedancji pętli zwarcia
- MRP-201 miernik zabezpieczeń różniocowoprądowych
- MRU-200 miernik rezystancji uziemienia
oraz tablicą demonstracyjną DB-1, na której można wykonać wszystkie pomiary instalacji elektrycznej oraz zasymulować typowe uszkodzenia

Zobacz co możemy Ci zaoferować

W naszej ofercie znajdziesz także kursy praktyczne z montażu klimatyzacji, F-gazów oraz fotowoltaiki.

Najbliższe szkolenia

Sprawdź kiedy mamy najbliższe szkolenie.
Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisz się na szkolenie

Część praktyczna

Podzielona na siedem modułów :
• Pomiary uziemienia
• Pomiary impedancji pętli zwarcia
• Pomiary rezystancji izolacji
• Zabezpieczenia różnicowo - prądowe
• Oświetlenie podstawowe i awaryjne
• Wzory protokołów i ich wypełnianie wg nowych przepisów
• Uprawnienia SEP

Pomiary uziemienia

Pomiar rezystancji uziemienia ma na celu określenie największej spodziewanej wartości uziemienia celem sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej i odgromowej w kontekście obowiązujących wymagań technicznych.

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Impedancja pętli zwarcia to impedancja mierzona
pomiędzy zaciskami zasilającymi odbiornik. Wartość
impedancji pętli zwarcia oraz napięcie znamionowe
instalacji określają prąd zwarcia, tj. prąd który
popłynie po zwarciu zacisków zasilających. Celem
takiego pomiaru jest określenie, czy moc
wyłączeniowa wyłącznika jest większa niż moc
wyliczona z prądu zwarcia.

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji są stałym i nieodzownym elementem prac kontrolno-pomiarowych i dzięki nim można wykryć pogarszający się stan instalacji elektrycznej.
Pomiar rezystancji izolacji polega na podaniu na zaciski mierzonego obiektu stałego napięcia pomiarowego i określeniu płynącego w obwodzie pomiarowym prądu.

Zabezpieczenia różnicowo - prądowe

Wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy – elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym możliwość powstania pożaru.

Oświetlenie podstawowe i awaryjne

Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.
Z powodu obniżenia sprawności źródeł światła w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynników zewnętrznych zaleca się, aby natężenie oświetlenia awaryjnego projektować na poziomie nie mniejszym niż 1,25 natężenia oświetlenia zalecanego w normach. Do obliczeń natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy przyjmować jedynie bezpośrednie oświetlenie powierzchni bez światła odbitego od podłóg, ścian i sufitów.

Wzory protokołów i ich wypełnianie wg nowych przepisów

PROTON+ najbardziej funkcjonalny i najczęściej wybierany przez profesjonalnych Elektryków program do dokumentowania pomiarów elektrycznych. Dokumentowanie badań i pomiarów instalacji oraz urządzeń elektrycznych to zadanie stosunkowo czasochłonne i żmudne, w którym oprócz umiejętności i wiedzy ważna jest również dobra organizacja pracy.

Uprawnienia SEP

Przygotowujemy do egzaminów SEPowskich ON-LINE z zakresu
grupy I, II oraz III.
Zapewniamy 100% zdawalności, posiadamy własną komisję egzaminacyjną powołaną przez URE.
Jeśli nie zdasz, zwracamy koszty egzaminu!

Najlepsze Kursy Pomiarów Elektrycznych
tylko z
A-Cademy.pl